Điều chỉnh cửa hàng

Hãy lắng nghe những mong muốn của người phụ nữ trẻ, sau đó tùy biến chiếc xe của mình để đáp ứng tất cả các mong muốn của họ.

Điều khiển.

  • : Chơi với con chuột.

Điều-chỉnh-cửa-hàng
80% yêu thích trò chơi